Aktualności

13.06.2019r.

Chemiczna moc 4 żywiołów

Uczniowie klasy siódmej Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie:

„Chemiczna moc 4 żywiołów”

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Pod opieką nauczycielek Ewy Matuszewskiej i Edyty Skrzeczkowskiej uczniowie uczestniczyli w warsztatach chemicznych zorganizowanych przez pracowników UMCS w Lublinie.

Projekt „Chemiczna moc 4 żywiołów” - to cykl zajęć praktycznych (pozalekcyjnych) dla młodzieży w wieku szkolnym rozpoczynających swą przygodę z chemią. To także doskonała okazja do zapoznania się ze środowiskiem  akademickim i Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Udział w Projekcie daje możliwość rozbudzenia ciekawości i aktywności poznawczej uczniów, inspirowaniu do twórczego myślenia i rozwijaniu zainteresowań i pasji, a w szczególności tych związanych z chemią.

Program dydaktyczny projektu został skonstruowany tak, aby w prosty i przejrzysty sposób przedstawić zagadnienia związane z życiem codziennym i obecnością chemii wokół nas.

Cztery żywioły są w nas:  niebieski to woda i różne jej oblicza,  czerwony to ogień i wszystko to, z czego czerpiemy energię,  zielony to ziemia, czyli to, co nas otacza, to gdzie żyjemy, żółty to powietrze, którym oddychamy i które daje mam radość działania każdego dnia.

Cel główny Projektu:

Głównym celem Projektu jest rozwój umiejętności kluczowych i uniwersalnych takich jak: umiejętności matematyczno-przyrodnicze, kreatywność, innowacyjność, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność uczenia się czy umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do uczniów klas siódmych szkół podstawowych w wieku do 16 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego.

Główne rezultaty Projektu:

Uczestnictwo w  programie to gwarancja nabycia szeregu kompetencji potrzebnych na dalszych szczeblach edukacji: umiejętność pracy zespołowej, rozwiązywania problemów praktycznych, czy kreatywność.

 

Galeria zdjęć

Chemiczna moc 4 żywiołów

Powrót

          


Autor strony: Mirosław Chudziak

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkoła z klasą

 

GODZINA

LICZNIK