Aktualności-archiwum

Jesień 2016r.

Akcja Sprzątania Świata w Gimnazjum.

Nauczyciele i wychowawcy naszej szkoły podejmują różne działania, które mają rozwinąć zainteresowania uczniów i zaciekawić ich otaczającym światem, by szukali odpowiedzi na ważne pytania, lubi spędzać czas w kontakcie z przyrodą, szanowali życie na Ziemi i starali się żyć w zgodzie z naturą. Chcieliby też nauczyć ich społecznej odpowiedzialności, ekologicznego stylu życia, rozsądnego dysponowania zasobami przyrody. Dlatego jak co roku uczniowie gimnazjum z wychowawcami na godzinach wychowawczych i podczas zajęć pozalekcyjnych porządkowali otoczenie szkoły i najbliższą okolicę. W ten sposób włączyli się do ogólnopolskiej akcji „Sprzątania Świata”. Organizatorem akcji była nauczycielka geografii Małgorzata Kowalska.

Galeria zdjęć

 

Powrót

          


Autor strony: Mirosław Chudziak

Wszelkie prawa zastrzeżone.

webmaster@zsbialka.pl

Szkoła z klasą

 DATA

GODZINA

LICZNIK