Aktualności

23.05.2017r.

VIII Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej

            Dnia 23 maja 2017 r. w Zespole Szkół w Białce odbył się VIII Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie z pocztami sztandarowymi z 20 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przybyli też przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Lublinie, Kurii w Siedlcach, Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim, Urzędu Gminy w Radzyniu Podlaskim, proboszczowie radzyńskich parafii i okolicznych miejscowości.

            Zjazd rozpoczął się Mszą Św. celebrowaną przez J.E. Ks. Biskupa Ordynariusza Kazimierza Gurdę w kościele pw. Trójcy Świętej w Radzyniu Podlaskim. W homilii hierarcha podkreślił, że najważniejsza dla człowieka powinna być odpowiedź na pytanie: "Co mam czynić, aby się zbawić?, Co mam czynić, aby być szczęśliwym na Ziemi i w Niebie?". Przypomniał, że Jan Paweł II zabiegał o swoje zbawienie i dlatego szczęścia szukał w bliskości z Bogiem. Pragnął go również dla tych, których nauczał. Ks. Biskup dodał, że troska o zbawienie świata zawarta jest w objawieniach fatimskich. Maryja wezwała dzieci, aby pokazać dorosłym, jak osiągnąć szczęście wieczne. Ponadto zwrócił uwagę na fakt, że jeśli razem z wiedzą będzie przekazywana mądrość, jeśli uwierzymy w Jezusa, możemy być pewni zbawienia. Warto, więc być blisko nauczania Jana Pawła II, gdyż w dzisiejszym świecie to najlepszy wzór i autorytet dla dzieci i młodzieży.

            Następnie poczty sztandarowe, dostojni goście, nauczyciele, rodzice i uczniowie udali się do Zespołu Szkół w Białce. Wszystkich uczestników Zjazdu powitał Dyrektor Szkoły p. Dariusz Jurek.

            W dalszej kolejności delegacja uczniów, nauczycieli i gości złożyła kwiaty i zapaliła znicze przy pomniku św. Jana Pawła II.

            W sali gimnastycznej uczniowie gimnazjum zaprezentowali dramat Karola Wojtyły "Brat naszego Boga". Sztukę przygotowała nauczycielka religii, oprawę muzyczną p. Halina Mironiuk, scenografię p. Barbara Wójcicka, p. Ewa Kowalczyk i p. Ewa Danuta Niewęgłowska. Dramat przybliżył istnienie dwóch powołań w życiu utalentowanego artysty -malarza Alberta Chmielowskiego, powołanie do sztuki i do niesienia pomocy potrzebującym. Młodzi aktorzy w mistrzowski sposób pokazali wewnętrzne zmagania bohatera i podjęcie ostatecznej decyzji- pracę wśród biednych i bezdomnych oraz przemianę bohatera w Brata Alberta, który zakłada Zgromadzenie Zakonne. Przedstawienie zostało gorąco przyjęte przez publiczność. Zachwyciła gra śpiew chóru i solistek oraz scenografia i kostiumy.

Przemówienie honorowych gości rozpoczął p. Albin Mazurek, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. W imieniu p. Wojewody Przemysława Czarnka odczytał list, w którym podkreślił, że według nauczania Jana Pawła II, młodość nie jest okresem przejściowym między dorastaniem a wiekiem dojrzałym, lecz czasem w życiu, który Bóg daje człowiekowi, jako zadanie. Wyraził też radość z powodu spotkania, które pozwoli wspólnie poznać papieskie nauczanie i w jego świetle odkryć wyzwania stojące przed polską szkołą, kształcić młodzież tak, by dużo wiedziała i mądrze patrzyła na świat, by chciała bardziej "być niż mieć".

            Następnie zabrała głos  p. Małgorzata Kiec, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej, która w imieniu p. Teresy Misiuk, Lubelskiego  Kuratora Oświaty i swoim powiedziała, że uroczystość jest okazją do przypomnienia spraw najistotniejszych, spraw dotyczących naszych postaw i wartości. Należy, podobnie jak Jan Paweł II, być odpowiedzialnym za własne człowieczeństwo, ciągle umacniać się w wierze, żyć w prawdzie i miłości, czyli pięknie żyć. Odniosła się do wypowiedzi Maksa (Maksymiliana Gierymskiego) skierowanej do Heleny (Heleny Modrzejewskiej) z obejrzanego dramatu, że "nie można jednocześnie służyć dwom podziwom". Św. Albert Chmielowski kierował się miłosierdziem, oddał się najuboższym, a  "jego płótna stanęły" i to jest godne podziwu

            Przewodnicząca Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej p. Małgorzata Szostek skierowała do uczniów życzenia, by szli przez życie wierni zasadom, które głosił Papież, by Go godnie naśladowali i reprezentowali.

            Św. Jan Paweł II pokazał swoim życiem, że wiara, miłość, prawda, praca, szacunek, są wartościami najważniejszymi i dlatego warto Go naśladować – powiedział, p. Wójt Wiesław Mazurek. Podziękował p. Dyrektorowi Dariuszowi Jurkowi za bardzo dobrą pracę, zaś uczniom pogratulował wyboru godnego Patrona.

            Pan Wiceburmistrz Tomasz Stephan w imieniu swoim i p. Burmistrza Jerzego Rębka również życzył, by uczniowie byli budowniczymi przyszłości opartej na fundamentach nauki Wielkiego Polaka. W wypowiedzi nawiązał do homilii i odpowiedzi na  najważniejsze dla katolika pytanie: „Co należy czynić, by być szczęśliwym na Ziemi i w Niebie”.

            Św. Albert Chmielowski to wyjątkowa postać w życiu Karola Wojtyły, przypomniał ks. Biskup. Pomógł papieżowi w drodze do świętości. Obaj kierowali się miłosierdzie i wiedzieli na pewno, że wybrali "większą wolność".

            Wszyscy prelegenci podziękowali organizatorom i uczestnikom wydarzenia za zaproszenie, za wysiłek włożony w przygotowanie przedsięwzięcia i życzyli wytrwałości w dążeniu do samorealizacji, satysfakcji, by młodzi ludzie szli przez życie wierni zasadom, które głosił Jan Paweł II.

            Kolejną częścią programu było rozstrzygnięcie konkursu na grę planszową o tematyce papieskiej. 96 uczniów z 12 szkół przygotowało 58 gier. Patronat honorowy nad konkursem objął p. Wójt Wiesław Mazurek, który był fundatorem nagród rzeczowych dla zwycięzców i wyróżnionych.

Wyniki przedstawiają się następująco:

Szkoły Podstawowe:

I miejsce: Patrycja Majczyna kl. V, Zespół Placówek Oświatowych nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim, nauczyciel: Anna Kasianiuk.

II miejsce: Julia Smyk kl. IV, Zespół Szkół Oświatowych im. Jana Pawła II w Stoczku Lackim, nauczyciel Milena Królikowska.

III miejsce: Piotr Brych kl. V, Zespół Szkół w Żelechowie, nauczyciel: Elżbieta Pietrycha.

Gimnazja:

I miejsce: Agnieszka Lewkowicz, Miłosz Pawlak, Bartosz Owczaruk, Zespół Oświatowy
 w Piszczacu, nauczyciele: Bożena Mirska, Anita Zalewska.

II miejsce: Jakub Wieczorek, Zespół Placówek Oświatowych nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim, nauczyciel: Andrzej Koza.

Wyróżnienia:

1. Marlena Jakubaszek kl. VI, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Rykach, nauczyciel: Beata Miłosz.

2. Marcel Chilicki, Zespół Placówek Oświatowych nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim.

3. Bartosz Kępa, kl. V, Zespół Szkół w Białce, nauczyciel: Ewa Kowalczyk.

            Miłym akcentem, który zakończył wręczanie upominków, było podarowanie ks. Biskupowi portretu Jana Pawła II, który narysowała Aleksandra Chinek, uczennica kl. II a gimnazjum oraz pamiątkowego albumu ze zdjęciami z życia szkoły.

            Na zakończenie części oficjalnej p. Dyrektor Dariusz Jurek podziękował wszystkim za przybycie i zaprosił na uroczysty obiad.

Elżbieta Wierzchowska

Galeria zdjęć

 

Powrót

          


Autor strony: Mirosław Chudziak

Wszelkie prawa zastrzeżone.

webmaster@zsbialka.pl

Szkoła z klasą

 DATA

GODZINA

LICZNIK