Patron szkoły

 

Nadanie imienia "Świętego Jana Pawła II" szkole podstawowej.

Galeria zdjęć.


Szkolny konkurs plastyczny „NASZ PAPIEŻ"


 

        W związku z nadaniem naszej szkole imienia Świętego Jana Pawła II, dzieci z oddziałów przedszkolnych z wychowawczyniami rozpoczęły realizację projektu edukacyjnego "Zanim Lolek został świętym". Do działań przyłączyli się wychowawcy i uczniowie klas I-III. Głównym celem projektu jest przybliżenie dzieciom osoby naszego wielkiego Rodaka i ukazanie wartości jakimi się kierował.

Sprawozdanie z realizacji projektu.


BIOGRAFIA JANA PAWŁA II

 

 

 

Jan Paweł II, Karol Józef Wojtyła (18 V 1920 r. - 2 IV 2005 r.),
Papież od 1978 r.

    Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach, małym podkarpackim mieście niedaleko Krakowa. Jego rodzice, Karol Wojtyła i Emilia Kaczorowska, wzięli ślub w 1904 r.

  

 

    Ojciec był zawodowym podoficerem w armii austriackiej, w wojsku polskim doszedł do stopnia kapitana. Oboje rodzice wywodzili się ze skromnych rodzin rzemieślników wiejskich i mieli niewielkie wykształcenie. Gdy Karol (zdrobniale Lolek) miał 9 lat, zmarła jego matka. Trzy lata później zmarł jego starszy o 14 lat, brat Edmund, który był lekarzem. W dzieciństwie Lolek grał w piłkę nożną i jeździł na nartach oraz odbywał razem z ojcem wiele wycieczek krajoznawczych. Postrzegano go jako chłopca wysportowanego i uzdolnionego.

         W 1930 r. rozpoczął naukę w 8- letnim Państwowym Gimnazjum Męskim im. Marcina Wadowity w Wadowicach. Już w tym wieku jako wspominali katecheci małego Karola wyróżniała żarliwa wiara, w tym okresie Lolek przystąpił też do kółka ministranckiego.

 

    W gimnazjum Karol Wojtyła zainteresował się literaturą, a zwłaszcza teatrem i występował w przedstawieniach kółka teatralnego, złożonego z uczniów wadowickich gimnazjów. Po maturze, zdanej na ocenę celująca w 1938 r. Karol Wojtyła rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, dokąd przeprowadził się z ojcem.

 

 

    Podczas okupacji niemieckiej pracował fizycznie m.in. w zakładach Solvay w Krakowie. W 1941 r. zmarł ojciec Karola Wojtyły. W tym okresie przyszły papież był też aktorem konspiracyjnego poetyckiego Teatru Rapsodycznego. W 1942 r. Karol Wojtyła wstąpił do tajnego seminarium duchownego. Po czterech latach formacji.

    1 listopada 1946 roku kardynał Adam Sapieha wyświęcił Karola Wojtyłę na księdza, po czym zaraz został wysłany na dwuletnie studia na Papieskim Międzynarodowym Athenaeum Angelicum w Rzymie. W 1948 r. przyszły papież uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim doktorat z teologii na podstawie pracy o pojmowaniu wiary przez św. Jana od Krzyża. Następnie przez niespełna rok był wikariuszem i katechetą we wsi Niegowić.

 

 

    Po wikariacie w Niegowici Wojtyle zostało powierzone zadanie organizowania duszpasterstwa akademickiego w Krakowie. Z powstałym wtedy środowiskiem Karol Wojtyła związał się na stałe. Łączenie duszpasterstwa z turystyką i sportem było w tym czasie nowością. W 1954 r. Karol Wojtyła uzyskał habilitację na UJ na podstawie rozprawy badającej możliwości budowania etyki chrześcijańskiej z wykorzystaniem systemu filozoficznego Maxa Schelera. Po likwidacji przez władze komunistyczne wydziału teologicznego UJ, rozpoczął wykłady na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1956-78 był kierownikiem katedry etyki na Wydziale Filozoficznym.

 

  

 

    W następnym roku został biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej. Od 1962 tymczasowo nią zarządzał, a w 1963 został przez papieża Pawła VI mianowany jej ordynariuszem, arcybiskupem metropolitą krakowskim. W latach 1962 - 1952 brał czynny udział w obradach II Soboru Watykańskiego. Zajmował stanowisko m.in. w sprawach wolności religijnej i roli świeckich. W 1967 został mianowany kardynałem. Jako Książe Kościoła Wojtyła uczestniczył w rzymskich synodach biskupów i utrzymywał kontakty międzynarodowe. Zajmował się też m.in. duszpasterstwem rodzin i akademickim, ruchem oazowym, ale też zwołaniem synodu: archidiecezjalnego i metropolitalnego oraz reforma kurii archidiecezjalnej. Był wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski.

 

 

    Na zwołanym po śmierci Jana Pawła I drugim konklawe w roku 1978 Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imię Jana Pawła II. Wynik wyboru ogłoszono 16 października o 16:16. Wielką sensację wzbudził fakt, że na papieża został wybrany kardynał z kraju pod władzą komunistyczną. Jan Paweł II wzbudził szybko w całym świecie, dużą sympatię, ale też wrogość, czego wyrazem był zamach, przeprowadzony 13 V 1981 r. na placu św. Piotra w Rzymie przez Turka Ali Agcę.

    W działaniach Jana Pawła II można dostrzec kilka podstawowych kierunków. Papież dążył do chrześcijańskiej odnowy członków Kościoła Katolickiego m.in. poprzez wdrażanie i rozwijanie wskazówek II Soboru Watykańskiego, ale też poprzez własne inicjatywny np. Światowe Dni Młodzieży. Jan Paweł II zwracał się także do innych wyznań i religii, uczestnicząc w dialogu ekumenicznym i międzyreligijnym. To z jego inicjatywy w 1986 r. w Asyżu odbył się Światowy Dzień Modlitwy o Pokój, w którym wzięli udział przedstawiciele licznych religii. Papież wskazywał również na znaczenie kultury dla człowieka i zachęcał Kościół do zainteresowanie się tą formą głoszenia wiary. Nie należy pomijać również relacji Papieża ze środowiskiem międzynarodowym. Jan Paweł II wielokrotnie wskazywał na moralne zagrożenia dla świata, takie jak pogarda dla życia ludzkiego, kryzys wartości rodzinnych, niesprawiedliwość systemów politycznych i gospodarczych, zeświecczenie i materializację życia. W działalności dyplomatycznej podjął liczne starania o pokój na świecie, łagodzenie rządów autokratycznych i budowanie porozumienia z władzami państw.

    Jan Paweł II podczas swojego pontyfikatu napisał i ogłosił kilkanaście encyklik: 1979 Redemptor hominis (Chrystus odkupiciel człowieka); 1980 Dives in misericordia (miłosierdzie Boże); 1981 Laborem exercens (godność pracy ludzkiej); 1985 Slavorum apostoli (Cyryl i Metody, apostołowie Słowian); 1986 Dominum et vivificantem (Duch Święty); 1987 Redemptoris Mater (Maryja, Matka Boża); 1987 Sollicitudo rei socialis (problemy społeczne); 1990 Redemptoris missio (działalność misyjna); 1991 Centesimus annus (urządzenie sprawiedliwego i wolnego społeczeństwa); 1993 Veritatis splendor (istnienie prawdy i prawa moralnego); 1995 Evangelium vitae (obrona życia ludzkiego, w tym dzieci poczętych); 1995 Ut unum sint (ekumenizm, z akcentem na relacje z prawosławiem); 1998 Fides et ratio (wiara i rozum); 2003 Ecclesia de Eucharistia (sakrament Eucharystii w życiu Kościoła).

 

 

    Na zawsze pontyfikat Papieża - Polaka będzie postrzegany jako najbardziej obfity w pielgrzymki. Podróże zagraniczne, których Jan Paweł II odbył 104 gromadziły zawsze tłumy, ożywiając w ten sposób religijność i integrując katolików konkretnej wspólnoty. Dla Papieża wyjazdy te były zaś wspaniałą możliwością głoszenia Ewangelii. Ostatnia podróż jaką odbył Jan Paweł II, była śledzona z wielkim napięciem przez cały świat. Odchodzenie Papieża do Domu Ojca w marcu i kwietniu 2005 r. poruszyło wielu ludzi, niezależnie od wyznania, pochodzenia czy stosunku do papieskich nauk...

    Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r. o godz. 21.37.

Proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny Jana Pawła II rozpoczął się właściwie żądaniem santo subito ("święty natychmiast"), który był zwrotem pojawiającym się na transparentach zgromadzonych osób podczas uroczystości pogrzebowych papieża Jana Pawła II na Placu św. Piotra w Watykanie 8 kwietnia 2005 roku. W ten sposób wierni  domagali się od przyszłego papieża, jeszcze przed jego wyborem, aby niezwłocznie po rozpoczęciu nowego pontyfikatu podjął procedurę zmierzającą do kanonizacji Jana Pawła II. 1 maja 2011 nastąpiła beatyfikacja Jana Pawła II podczas uroczystej Mszy Świętej na placu św. Piotra w Rzymie, zaś 27 kwietnia 2014 roku został ogłoszony świętym.

 

 

 

Źródło:

http://dzielo.pl/strona/15/biografia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Proces_beatyfikacyjny_
i_kanonizacyjny_Jana_Pawła_II

Zdjęcia:

http://www.centrumjp2.pl/jan-pawel-ii-3/,

http://lublin.scj.pl/cms/content/view/185/77/

 

Opracował mgr Piotr Skowron

          Autor strony: Mirosław Chudziak

Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Szkoła z klasą

 DATA

GODZINA

LICZNIK