Aktualności

 

01.12.2017r.

Oddanie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkole w Białce

 

Pierwszego grudnia 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Białce  miało miejsce uroczyste oddanie do użytku gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Na uroczystość przybyli: wójt Gminy Radzyń Podlaski pan Wiesław Mazurek, kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Medycyny Szkolnej w Radzyniu Podlaskim pani Teresa Skowron, pielęgniarka pani Irena Mucha oraz przedstawiciele rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

W okolicznościowym przemówieniu dyrektor szkoły pan Dariusz Jurek podziękował wójtowi gminy za przychylność i pomoc finansową udzieloną w celu utworzenia pierwszego w gminie szkolnego gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Następnie dyrektor podziękował pani Teresie Skowron za fachową pomoc, zaangażowanie w urządzenie gabinetu oraz przekazane materiały i wyposażenie. Wyraził też wdzięczność panu Markowi Zawadzie – dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim i pani Teresie Frankowskiej z Ośrodka Zdrowia w Białce za przekazanie elementów wyposażenia gabinetu. Dyrektor podziękował pracownikom szkoły, bez udziału których otwarcie gabinetu nie byłoby możliwe. Gabinet będzie czynny trzy razy w tygodniu. Do zadań pielęgniarki szkolnej należeć będzie wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, udzielanie porad uczniom z problemami zdrowotnymi, sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, profilaktyka w zakresie zdrowia jamy ustnej oraz udział w realizacji edukacji zdrowotnej w szkole.

Galeria zdjęć

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

          


Autor strony: Mirosław Chudziak

Wszelkie prawa zastrzeżone.

webmaster@zsbialka.pl

Szkoła z klasą

 DATA

GODZINA

LICZNIK