Aktualności

23.06.2017r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół w Białce

23 czerwca 2017 r. o godzinie 11.45 rozpoczęła się uroczystość zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół w Białce. Dyrektor szkoły Pan Dariusz Jurek powitał zebranych gości na czele z Wójtem Gminy Radzyń Podlaski Panem Wiesławem Mazurkiem. W uroczystości udział wzięli: wicedyrektor szkoły Pani Edyta Skrzeczkowska, wiceprzewodnicząca Rady Rodziców Pani Dorota Świerska oraz licznie zgromadzeni rodzice, nauczyciele i uczniowie. Dyrektor podsumował pracę szkoły, podziękował Wójtowi Gminy za dobrą współpracę, nauczycielom za trud włożony w kształcenie dzieci i młodzieży oraz wszystkim pozostałym pracownikom za wywiązywanie się z obowiązków. Następnie Pan Dyrektor pogratulował uczniom osiągniętych wyników w nauce i życzył udanych wakacji.

    Kolejnym punktem było wystąpienie Wójta Gminy, w którym podziękował on Dyrektorowi za bardzo dobrą współpracę. Wójt Gminy pogratulował uczniom z najwyższymi wynikami, którzy otrzymują nagrodę Wójta. W Gimnazjum nagrodę tę otrzymała Natalia Konaszewska uczennica klasy III b ze średnią 5,72. W Szkole Podstawowej dwoje uczniów uzyskało ten sam najwyższy wynik 5,18 – Aleksandra Antoniewska uczennica klasy IV b i Jakub Niewęgłowski uczeń klasy V a. Wójt Gminy zaprosił wymienionych uczniów po odbiór nagród na uroczystą sesję Rady Gminy 28.06.2017r. Następnie Dyrektor poinformował społeczność szkolną, że uczniowie ze średnią 5,0 i powyżej ze Szkoły Podstawowej oraz ze średnią 4,8 i powyżej z Gimnazjum otrzymają jednorazowe stypendia szkolne. W dalszej kolejności zostały wręczone świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe. Uroczystość zakończyła część artystyczna w wykonaniu uczniów klas drugich i trzecich Gimnazjum.

Galeria zdjęć

Powrót

          


Autor strony: Mirosław Chudziak

Wszelkie prawa zastrzeżone.

webmaster@zsbialka.pl

Szkoła z klasą

 DATA

GODZINA

LICZNIK