Ochrona danych osobowych

   Informacje w zakresie przetwarzania  danych osobowych.

 O¦WIADCZENIE WOLI W ZAKRESIE PRZETWARZANIA WIZERUNKU DZIECKA

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE MONITORINGU

Powrót

          


Autor strony: Mirosław Chudziak

Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Szkoła z klas±

 DATA

GODZINA

LICZNIK