Ogłoszenia

Drodzy rodzice!

    W związku z trudnymi warunkami pogodowymi mającymi wpływ na znaczną ilość śniegu składowanego na placu manewrowym przy parkingu od strony hali sportowej, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wysiadania dzieci z samochodów. Żeby zapobiec sytuacjom zagrażającym bezpieczeństwu uczniów, prosimy o odprowadzanie dzieci do wejścia głównego przed lekcjami i oczekiwanie na dzieci przy szatni lub wejściu do szkoły po zakończonych zajęciach. Uczniowie dojeżdżający autobusami w dalszym ciągu będą odprowadzani na zajezdnię przez nauczycieli po zakończonych lekcjach.


 

Opłaty za obiady

 

    Informujemy Państwa, że od grudnia 2016 opłaty za obiad będą przyjmowane tylko w formie przelewu na konto.

 

        Opłata za obiady za kwiecień 2017 wynosi:

Szkoła Podstawowa - 40 zł,

Gimnazjum - 32,50 zł

Przed wpłatą na konto należy u p. Sekretarki uzyskać informacje o ewentualnych odpisach.

        Wpłaty należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca na konto: 60 8046 0002 2001 0000 0101 0027 – BS Radzyń Podlaski. W tytule przelewu powinny się znaleźć informacje - imię i nazwisko dziecka, miejscowość, szkoła (SzP lub Gim), klasa, dany miesiąc i dopisek obiady. (np. Jan Nowak, Białka, SzP, kl. 5a, grudzień 2016, obiady).

        Odwoływanie obiadów z powodu nieobecności lub rezygnacja u p. Sekretarki od godz. 7.30 do 9.00 osobiście lub telefonicznie (83)352-50-09.


 

Archiwum ogłoszeń:

 

 

          


 

Autor strony: Mirosław Chudziak

Wszelkie prawa zastrzeżone.

webmaster@zsbialka.pl

Szkoła z klasą

 DATA

GODZINA

LICZNIK