Ogłoszenia


Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum na zebrania klasowe

Zebrania klasowe rodziców

     Zespołu Szkół w Białce.

w pi±tek

26.01.2018 r.

o godz. 15.30


 

Dyrektor Szkoły

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje:
Czwartek godz. 15:00 – 16:00
  Pi±tek godz. 9:00 – 10:00

        Ponadto skargi, wnioski i petycje osoby zainteresowane mog± składać w sekretariacie szkoły codziennie tj. od poniedziałku do pi±tku w godzinach: 7:45-13:45 oraz u dyrektora szkoły podczas zebrań z rodzicami.


Jadłospis


Opłaty za obiady

    Informujemy Państwa, że od grudnia 2016 opłaty za obiad będ± przyjmowane tylko w formie przelewu na konto.

        Opłata za obiady za styczeń 2018 wynosi - 47,50zł

Przed wpłat± na konto należy u p. Sekretarki uzyskać informacje o ewentualnych odpisach.

        Wpłaty należy dokonywać do 10 dnia każdego miesi±ca na konto: 60 8046 0002 2001 0000 0101 0027 – BS Radzyń Podlaski. W tytule przelewu powinny się znaleĽć informacje - imię i nazwisko dziecka, miejscowo¶ć, szkoła (SzP lub Gim), klasa, dany miesi±c i dopisek obiady. (np. Jan Nowak, Białka, SzP, kl. 5a, grudzień 2016, obiady).

        Odwoływanie obiadów z powodu nieobecno¶ci lub rezygnacja u p. Sekretarki od godz. 7.30 do 9.00 osobi¶cie lub telefonicznie (83)352-50-09.


 

Archiwum ogłoszeń:

 

 

          


 

Autor strony: Mirosław Chudziak

Wszelkie prawa zastrzeżone.

webmaster@zsbialka.pl

Szkoła z klas±

 DATA

GODZINA

LICZNIK