Ogłoszenia


Szanowni Rodzice!

Rada Rodziców informuje, że roczna składka na Radę Rodziców wynosi w tym roku szkolnym 20,00 zł na dziecko. Pieniądze należy wpłacać w sekretariacie szkoły lub na konto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Białce.

Dane do przelewu:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Białce

nr rachunku: 11 8046 0002 2001 0002 5562 0001

W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.


Dyrektor Szkoły

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje:
Czwartek godz. 15:00 – 16:00
  Piątek godz. 9:00 – 10:00

        Ponadto skargi, wnioski i petycje osoby zainteresowane mogą składać w sekretariacie szkoły codziennie tj. od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:45-13:45 oraz u dyrektora szkoły podczas zebrań z rodzicami.


 


Opłaty za obiady

    Informujemy Państwa, że od grudnia 2016 opłaty za obiad będą przyjmowane tylko w formie przelewu na konto.

      Odpłatność za obiady na miesiąc marzec wynosi 50 zł. Proszę o wpłatę na konto szkoły do 10.03.2018 r.

Przed wpłatą na konto należy u p. Sekretarki uzyskać informacje o ewentualnych odpisach.

        Wpłaty należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca na konto: 60 8046 0002 2001 0000 0101 0027 – BS Radzyń Podlaski. W tytule przelewu powinny się znaleźć informacje - imię i nazwisko dziecka, miejscowość, szkoła (SzP lub Gim), klasa, dany miesiąc i dopisek obiady. (np. Jan Nowak, Białka, SzP, kl. 5a, grudzień 2016, obiady).

        Odwoływanie obiadów z powodu nieobecności lub rezygnacja u p. Sekretarki od godz. 7.30 do 9.00 osobiście lub telefonicznie (83)352-50-09.


 

Archiwum ogłoszeń:

 

 

          


 

Autor strony: Mirosław Chudziak

Wszelkie prawa zastrzeżone.

webmaster@zsbialka.pl

Szkoła z klasą

 DATA

GODZINA

LICZNIK