Osi±gnięcia

Zespołu Szkół w Białce

Natalia Konaszewska laureatk± Konkursu z Języka Polskiego w roku szkolnym 2016/2017

 

            Nasza szkoła jest dumna z osi±gnięcia Natalii Konaszewskiej uczennicy klasy III b Gimnazjum, która została laureatk± Konkursu z Języka Polskiego. Konkurs jest kilkuetapowy, przygotowanie do niego wymagało wiele zaangażowania. Jak trudno było osi±gn±ć ten sukces ¶wiadczy to, że w powiecie radzyńskim tylko jedna osoba uzyskała taki wynik z tego konkursu. Dzięki otrzymaniu tytułu laureata Natalia jest zwolniona z obowi±zku pisania egzaminu, a z języka polskiego ma zagwarantowan± ocenę celuj±c±. Uczennicę przygotowywała Ewa Niewęgłowska

 

Natalia Konaszewska

 

Powrót

          


 


 

Autor strony: mgr Mirosław Chudziak

Wszelkie prawa zastrzeżone.

webmaster@zsbialka.pl

Szkoła z klas±

 DATA

GODZINA

LICZNIK