Przedmiotowe Ocenianie

Szkoła Podstawowa:

Religia

Język polski

Język angielski

Matematyka

Historia i społeczeństwo

Przyroda

Zajęcia techniczne

Zajęcia komputerowe (informatyka):

Klasy 1-3  Klasa 4   Klasa 5  Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8

Muzyka

Plastyka

Wychowanie fizyczne

Nauczanie pocz±tkowe- I etap edukacyjny

 Klasy 1-3


Gimnazjum

Religia

Język polski

Język angielski

Język niemiecki:

Klasa I              Klasa II               Klasa III

Matematyka

Fizyka

Historia

Wiedza o Społeczeństwie

Geografia

Chemia

Biologia

Edukacja dla bezpieczeństwa

Plastyka

Zajęcia artystyczne

Muzyka

Zajęcia techniczne

Wychowanie fizyczne


         


Autor strony: mgr Mirosław Chudziak

Wszelkie prawa zastrzeżone.

webmaster@zsbialka.pl

Szkoła z klas±

 DATA

GODZINA

LICZNIK