Osi±gnięcia

    Podsumowanie działalno¶ci SKO za I semestr 2012/2013

    „Po to gromadzimy, aby¶my mieli co rozdawać.”- Kardynał Stefan Wyszyński

    W dniu 26 lutego 2013 roku odbył się apel szkolny, na którym opiekun SKO podsumował działalno¶ć SKO za I semestr. Pani dyrektor wręczyła uczniom nagrody. Opiekun podał wyniki szkolnego konkursu " Wszyscy oszczędzamy w SKO". Zwycięzcy konkursu zostali nagrodzeni drobnymi upominkami. Podczas apelu zachęcano do oszczędzania w ramach konkursu "Zimowe oszczędzanie z SKO", dodatkow± motywacj± było ogłoszenie, iż najaktywniej oszczędzaj±ce osoby w szkole będ± nagrodzone gadżetami.

 A.Wysokińska

 

 

 


         


Autor strony: mgr Mirosław Chudziak

Wszelkie prawa zastrzeżone.

webmaster@zsbialka.pl

Szkoła z klas±

 DATA

GODZINA

LICZNIK