Aktualności

22.06.2018r.

Zakończenie roku szkolnego w Białce.

    22 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Białce miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 z udziałem Wójta Gminy Radzyń Podlaski Pana Wiesława Mazurka, zastępcy Wójta Gminy Pana Ireneusza Bogusza, Przewodniczącej Rady Gminy Anny Grochoła oraz Księdza Kanonika Proboszcza Parafii Św. Trójcy Andrzeja Kieliszka.

W uroczystości udział wzięli: wicedyrektor szkoły Edyta Skrzeczkowska, Przewodnicząca Rady Rodziców Ewelina Batyra-Wiatr oraz rodzice, nauczyciele i uczniowie.

Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał Dyrektor szkoły Powitał zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i społeczność uczniowską. Dyrektor podsumował pracę szkoły. Podziękował Wójtowi Gminy za dobrą współpracę, za przychylność i wyrozumiałość, za wsparcie finansowe wielu szkolnych przedsięwzięć. Podziękował nauczycielom za trud włożony w kształcenie dzieci i młodzieży oraz wszystkim pozostałym pracownikom za wykonywaną pracę. Przypomniał, że rok 2018 jest rokiem szczególnym, setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę, przypomniał o włączeniu się szkoły w obchody tej rocznicy.

Dyrektor skierował specjalne podziękowanie do ks. Andrzeja Kieliszka za owocną współpracę, zaangażowanie i wsparcie między innymi przy realizacji projektu, jakim jest pomnik św. Jana Pawła II na terenie Szkoły Podstawowej w Białce. Przekazał księdzu proboszczowi pamiątkowy obraz autorstwa Aleksandry Chinek, uczennicy klasy III a Gimnazjum. Następnie Dyrektor szkoły przekazał życzenia słonecznych i pogodnych wakacji.

Kolejnym punktem było wystąpienie Wójta Gminy, który podziękował Dyrektorowi szkoły za współpracę. Pochwalił uczniów za patriotyczne podejście do nauki, pogratulował osiągniętych wyników, rodzicom podziękował za wsparcie i zaangażowanie w życie szkoły, a gronu pedagogicznemu za trud włożony w wychowanie młodego pokolenia. Z radością wręczył trzem uczennicom z najwyższą średnią Nagrodę Wójta. W Szkole Podstawowej dwie uczennice uzyskały ten sam wynik, średnią ocen 5,54 – Weronika Korulczyk, uczennica klasy IV a i Wiktoria Kaźmiruk, uczennica klasy IV b. W Gimnazjum nagrodę otrzymała Julia Walczyna, uczennica klasy III a ze średnią 5,50.

W dalszej kolejności głos zabrał ks. Andrzej Kieliszek. Podkreślił, że współpraca między szkołą, gminą a parafią układała się wzorowo. Ksiądz proboszcz podziękował za kwiaty i otrzymaną pamiątkę. Przekazał życzenia dobrego przeżycia wakacji.

W dalszej części Pani wicedyrektor Edyta Skrzeczkowska odczytała nazwiska uczniów z najwyższą średnią. Wraz z Dyrektorem Panem Dariuszem Jurkiem wręczyli świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe uczniom, którzy szczególnie ciężko pracowali w kończącym się roku szkolnym i zasłużyli na świadectwa z czerwonym paskiem. Rodzice wyróżnionych uczniów otrzymali listy gratulacyjne za wspaniałe wychowanie swoich dzieci oraz w podziękowaniu za pracę na rzecz szkoły.

Uroczystość zakończyła część artystyczna w wykonaniu uczniów klas drugich i trzecich Gimnazjum, którzy piosenką, wierszem oraz prezentacją multimedialną wspominali minione lata szkolne. Przedstawiciele klas trzecich Gimnazjum podziękowali Dyrekcji szkoły i pedagogom za trud włożony w przekazywanie wiedzy i kształtowanie osobowości. Były łzy wzruszenia.

Galeria zdjęć

 

Powrót

          


Autor strony: Mirosław Chudziak

Wszelkie prawa zastrzeżone.

webmaster@zsbialka.pl

Szkoła z klasą

 DATA

GODZINA

LICZNIK